Architektura-Budownictwo

Usługi Projektowe:

 • Projekty architektoniczno-budowalne budynków mieszkalnych,
 • Projekty budynków usługowych,
 • Projekty budynków gospodarczych,
 • Inwentaryzacje,
 • Rozbudowy,
 • Adaptacje gotowych projektów,
 • Ekspertyzy techniczne,
 • Kosztorysy, przedmiary, harmonogramy,
 • Wizualizacje fotorealistyczne,
 • Projekty przyłączy: wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne,
 • Załatwianie formalności niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego, inwestorskiego.