Geodezja

Usługi geodezyjno kartograficzne:

  • Mapy do celów projektowych,
  • Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy, itp.,
  • Wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości,
  • Podziały nieruchomości,
  • Mapy zalesieniowe,
  • Geodezyjna obsługa inwestycji.